nyc hospital
General news

พนักงานใน NYC Hospital ได้รับการตรวจหาไวรัสโคโรน่าแล้ว

เจ้าหน้าที่ใน NYC Hospital ได้เคยบอกว่าพวกเขาไม่สามารถเข้ารับการตรวจหาไวรัสโคโรน่าได้ถึงแม้ว่าจะมีพยาบาลเสียชีวิตจากไวรัสก็ตาม แต่ทางโรงพยาบาลก็ได้ออกมาบอกพนักงานแล้วว่าจะมีการเริ่มตรวจให้ทุกคนที่มีอาการเข้าข่ายว่าจะติดเชื้อในวันอังคารนี้

“ถ้าหากคุณมีอาการที่เข้าข่ายว่าจะติดเชื้อ COVID-19 เราจะทำการตรวจหาไวรัสโดยการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากจมูกของคุณเพี่อตรวจด้วยวิธี PCR ภายในช่วงเวลาที่คุณเริ่มมีอาการ โดยเริ่มวันอังคารที่ 7 เมษายนเป็นต้นไป” เนื้อความในอีเมลจาก Vicki R. LoPachin รองประธานอาวุโสถึงพนักงานทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลใน Mount Sinai “นี่จะเป็นแนวทางให้คุณและพนักงานสาธารณสุขพิจารณาถึงความพร้อมของตัวเองในการกลับมาทำงาน”

“ถ้าหากคุณมีการอาการก่อนวันที่ 7 เมษายน เราต้องทำการตรวจหาเชื้อโดยใช้ serum antibody นี่จะทำให้คุณทราบว่าคุณติดเชื้อหรือไม่ และคุณสามารถเป็นผู้บริจาคพลาสม่าเพื่อช่วยผู้อื่นต่อได้หรือไม่เช่นกัน” อีเมลฉบับบนี้ออกมาเมื่อมีสื่อได้ถามไปถึงทางโรงพยาบาลว่าพวกเขามีแผนที่จะตรวจหาเชื้อพนักงานหรือไม่ และก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประท้วงจากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลอีกด้วย ในอีเมลยังบอกอีกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในวันจันทร์

Kious Kelly คือพยาบาลผู้ช่วยที่ดูแลแผนกทรวงอกใน Mount Sinai West เสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อ coronavirus เมื่อวันที่ 24 มีนาคม มีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยสองคนที่ทำงานในกลุ่มนี้ และมีพยาบาลหนึ่งคนที่ตรวจไม่พบเชื้อไวรัส แต่ก็มีเจ้าหน้าที่คนอื่นที่ทำงานในกลุ่มนี้ที่ติดเชื้อเช่นกัน

Credit: UFABET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *